Opstartsmøde om etablering af borgerenergifællesskab på Ærø

Mandag d. 10. oktober kl. 19, Skibet, Ellenet 10, Marstal

Ærøfonden inviterer interesserede borgere til opstartsmøde om etablering af et nyt energifællesskab på Ærø, for sammen at kunne udnytte den lokalt produceret grønne strøm fra vind og sol bedst muligt.

Lokale energifællesskaber, der er i stand til at levere vedvarende energi til lokalsamfundet, fremme energibesparelser og samtidig udjævne energiforbruget og levere fleksibilitet til det samlede energisystem, bliver i de kommende årtier et vigtigt supplement i den grønne omstilling.

Med stigende energipriser og nettariffer på transport af el giver det god mening, hvis vi på Ærø kan styre vores energiforbrug efter, hvornår der er mest billig og grøn energi til rådighed. Med etablering af såkaldte borgerenergifællesskaber er der i lovgivningen åbnet op for, at man som en samlet gruppe i et borgerenergifællesskab kan købe, producere, forbruge, lagre og sælge energi. Kan man eksempelvis flytte dele af sit elforbrug til når naboens solcelleanlæg producerer mere strøm end naboen selv kan bruge, vil man lokalt kunne reducere nettabet ved ikke at skulle transportere strøm over lange afstande. Hvis dette giver anledning til besparelser for de kollektive elforsyningsvirksomheder, skal dette også afspejles i nettariferne.

Mødet afholdes mandag d. 10. oktober kl. 19 og deltagelse er for alle og gratis. Af pladsmæssige hensyn er der tilmelding senest d. 7. oktober på e-mail kontakt@aeroefonden.dk eller telefon/sms på 24 62 61 49.