Velkommen til Ærøfondens hjemmeside

Ærøfonden støtter projekter inden for vedvarende energi eller beslægtede aktiviteter. Mangler du en investor eller støtte til dit energiprojekt så kontakt Ærøfonden.

Ærøfonden har i samarbejde med ærøske virksomheder etableret et stort ladenetværk til el- og hybridbiler, samt til elcykler- og løbehjul. Ladenetværket er offentligt tilgængeligt for alle, både gæster og lokale.

Opstart af borgerenergifællesskab på Ærø
Ærøfonden kan med glæde informere om, at Energistyrelsen har givet tilsagn om det ansøgte beløb på 750.000 kr. fra puljen til støtte til oprettelse af et Borgerenergifællesskab på Ærø.

190 husstande og 35 virksomheder har givet samtykke til, at Ærøfonden kan forvalte projektet i henhold til den fremsendte ansøgning.

Da både Ærø Kommune og Ærøfonden også har givet tilsagn om finansiering, er den samlede projektsum til opstart i alt på 1,5 millioner kroner fordelt over de kommende 18 måneder.

Det betyder at Ærøfonden nu vil gå i gang med at arrangere første fase, der omhandler indsamling af data om el og varme i form af sæson- og timeforbrug, samt produktion fra udvalgte målgrupper.

Der dannes også en styregruppe, der skal arbejde hen imod en snarlig selskabsdannelse for Ærø Borgerenergifællesskab. Vi sigter mod en selskabsform, der sikrer god borgerinddragelse.

Der afholdes informationsmøde om projektet d. 1. marts i Skibet i Marstal (Ellenet 10), hvor alle er velkomne. Mere om dette følger her på hjemmesiden samt annoncering i ugeavisen.

>>> Læs mere om etableringen af et borgerenergifællesskab på Ærø