Om Ærøfonden

Ærøfonden, tidligere Ærøs Vedvarende Energipulje, blev oprettet i forbindelse med etablering af de 3 vindmøller på Rise mark på Ærø.

Fondens midler er og skal primært være anbragt i andel i Ærø Vind 1 I/S, men kan genplaceres i lignende projekter inden for vedvarende energi eller beslægtede aktiviteter, som ligger indenfor fondens formålsparagraf.

Fonden ledes af en bestyrelse, som består af følgende medlemmer:

  • Kaj Jørgensen (formand)
  • Christian Albertsen
  • Per Mortensen
  • Henrik Hagbarth Mikkelsen
  • Trine Heinemann
  • Peter Chr. Graversen

Bestyrelsen afholder som udgangspunkt 4 årlige bestyrelsesmøder, som kan suppleres med flere efter behov. Ansøgninger om deltagelse eller støtte til projekter behandles på førstkommende bestyrelsesmøde efter modtagelse af ansøgning, som dog skal være indsendt minimum 2 uger før afholdelse af bestyrelsesmødet. Dato for næste planlagte bestyrelsesmøde kan ses på forsiden.

Ansøgninger om deltagelse eller støtte til projekter bedes indsendt per mail til kontakt@aeroefonden.dk. Der er ikke noget ansøgningsskema, men ansøgninger skal som minimum indeholde en beskrivelse af projektet og dets aktiviteter, budget, forventet opstart/afslutning, projektdeltagere, samt forventet resultat/målsætning for projektet.